Individuelle forløb

Prisen for et manus der ikke overstiger 20 sider, som jeg læser og enten udarbejder en skriftlig respons på, eller du får et efterfølgende møde af 1 1/2 times varighed, ligger på 825 kr. Jeg opfatter det som en sparring, jeg kan give dig, hvor du kan stille spørgsmål, formulere tvivl, få afprøvet dine ideer. På den måde diskuterer vi også teksten. Ideen er at give dig en konstruktiv kritik, så du får mulighed for at arbejde videre med projektet.

Hvis det drejer sig om større værker, aftales prisen, før vi går i gang. Min timeløn ligger på 400 kr. Også her læser jeg det tilsendte manuskript og forholder mig til det som ide, som udtryk, men går også ind i teksten og undersøger den. Hvordan er sproget? Hvordan fungerer det? Er der samspil mellem ide og udførelse? Du kan få en skriftlig respons eller du kan komme, og så sætter vi os ned og gennemgår manuskriptet sammen.

Individuelle forløb