DET LEVENDE

Efter ikke at have skrevet digte i adskillige år, begyndte de at komme som henkastede strofer, som om de ville fortsætte, hvor jeg slap med VOX, og ikke havde opdaget, at tiden var gået. Jeg lod dem komme, smed mange af dem ud, sorterede kraftigt og forsøgte at finde hoved og hale i digtene. Hvad ville de? Hvorfor kom de? Hvad var deres struktur? I 2009 udgav jeg DET LEVENDE – digte i fire satser. Det levende, fordi digtene greb fat alle vegne i sindet, i kroppen, i erindringer om liv, det vilkår vi har. Fødsel, vækst, død, kærlighed. Alt hvad der rører og rusker. Jeg navngav samlingens fire dele efter satsangivelser fra den klassiske symfoni oversat til dansk: roligt, muntert, langsomt, let. En grundindstilling, tempi, udtryk.

Digtsamlingen blev blandt andet anmeldt i Kalundborg Folkeblad:

 

Mette udklip-6304