Tilmelding

Tilmelding til kurser under MKSKRIV foregår ved kontakt til Mette Kappel på tlf. 33151853 / 20675560 eller e-mail: mkskriv@gmail.com.

Kursusafgiften indbetales til Danske Bank reg.nr. 3199 kontonnr. 3199250442 senest 14 dage inden kursusstart.
Angiv holdnummer, dit navn, tlf.nr. og e-mail.

Efter indbetaling af kursusafgiften er tilmelding bindende.

Hvis kurset ikke oprettes, refunderes hele beløbet.

Tilmelding til kurser under FOF og Den grønne dag- og aftenskole sker ved henvendelse til det pågældende undervisningssted. Se under kontakt og links.

Tilmelding