Skrivekurser under Den grønne dag- og aftenskole

KURSER

LYRIK PROSA DRAMA. Har du lyst til at undersøge og arbejde med sproget, så start på skriveværkstedet og vær sammen med andre, der har samme interesse. Vi har det rart. Der er mulighed for hjemmearbejde. Det eneste, du skal have med, er papir og blyant.

Den grønne dag– og aftenskole  2021
Skriveværksted
Onsdage kl. 10.30-13.00 (4/8-13/10)
Pris: kr. 880 deltagere fra København og Frederiksberg
Pris: kr. 1150 deltagere fra øvrige kommuner.

Skriveværksted
Onsdage kl. 10.30-13.00 (27/10-15/12)
Pris: kr. 640 deltagere fra København og Frederiksberg
Pris: kr. 840 deltagere fra øvrige kommuner.

SKOLENS MÅLGRUPPE er mennesker med psykiske lidelser. Undervisningen er finansieret af tilskud iht. Folkeoplysningsloven samt deltagerbetaling. Undervisningen foregår i små hold (op til 8 deltagere) og er specielt tilrettelagt for deltagere med en lidelse, der betyder, at undervisningen i det pågældende emne skal tilrettelægges individuelt.
Til top