Morgensang

“Morgensang” blev til i forbindelse med en konkurrence, som Spil Dansk udskrev for en del år siden. Sangen skulle rette sig mod børn, var formuleringen. Jeg begyndte hurtigt at skrive en morgensang, eller mere præcist, den begyndte at skrive sig selv. Pludselig var jeg midt i en strofisk tekst. Da digtet var færdigt, sendte jeg det videre til René Mogensen, som skrev en energisk, opadgående melodi, som måske kan vække en halvsovende 8-årige, især i de mørke måneder. Teksten beskriver forskellige slags vejr, som det kan læses i noden. Sangen vandt ikke, men “Morgensang” er blevet brugt på Hørup Centralskole, og det er rart at vide. En sang er til for et blive sunget:

 

Morgensang