Lille barn i krybben lagt

I 2005 blev jeg sammen med alt hvad der kunne krybe og gå af forfattere/komponister/populærautorer inviteret til bispegården i Roskilde. Anledningen var spørgsmålet: kan der skrives salmer i dag som griber? Daværende biskop Jan Lindhardt gjorde meget ud af at give os værktøjer – det var ikke nok at skrive en fin lyrisk tekst – påpegede, at vi skrev for evigheden, modererede det dog til, at der godt kunne gå 60-70 år, før nogen fik øje på vores salme, hvis vi overhovedet fik den skrevet. På den baggrund og ikke voldsomt kristeligt funderet gik jeg i gang med at skrive en fortællende tekst, inspireret af min yndlingssalme “Dejlig er den himmel blå” (Grundtvig/Laub.Folkemelodi). Jeg tænkte, at hvis jeg på nogen måde skulle løse opgaven, måtte jeg behandle teksten naivistisk, skrive gennem barnet, til barnet, om  barnet. Jeg kontaktede John Frandsen som var med til mødet. Vi etablererede et godt og koncentreret samarbejde, og “Lille barn i krybben lagt” blev efterfølgende valgt, sammen med 23 andre, til at uropføres i Sorø Klosterkirke, som var fyldt på dagen. Derudover har salmen været opført som motet ved en koncert i Stavnsholtkirken, Farum, hvor John er organist. Og så kan det være, at der går et stykke tid, før den synges igen, men her er den:

 

Lille barn i krybben lagt